Klachten/Geschillen
Is uw klacht na contact met onze medewerkers niet verholpen? Dan kunt u deze schriftelijk indienen bij Gigasetshop.nl.
Stuur uw klacht onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel order of factuurnummer naar:

SDC BV
T.a.v. Afdeling klachten Gigasetshop
Havenstraat 39
7005 AG Doetinchem

Zodra we uw brief hebben ontvangen, sturen we u een ontvangstbevestiging. Een definitief antwoord ontvangt u binnen zeven kalenderdagen na de ontvangstbevestiging.

Toepasselijk recht, geschillen
Zie voor het toepasselijk recht bij geschillen onze Disclaimer via onderstaande link.

https://www.gigasetshop.nl/disclaimer/

Complimenten
Complimenten mag u ons natuurlijk op alle mogelijke manieren laten weten, de makkelijkste manier is misschien per mail naar info@gigasetshop.nl.